RAID Nedir ?

RAID (Redundant Array of Independent Disks), birden fazla sabit disk sürücüsünü bir araya getirerek veri depolama performansını artıran ve veri yedekleme sağlayan bir depolama teknolojisidir. RAID’in temel amacı, tek bir disk arızalandığında veri kaybını önlemek veya sistem performansını artırmaktır.

 

RAID yapıları farklı seviyelerde gelir ve her seviye farklı avantajlar sağlar. En yaygın kullanılan RAID seviyeleri şunlardır:

RAID 0: Bu seviyede, veri parçaları diskler arasında eşit şekilde bölünür (striping). RAID 0, performansı artırır ancak veri yedekleme sağlamaz. Bir disk arızası durumunda, tüm veri kaybedilir.

RAID 1: Bu seviyede, her disk aynı verinin bir kopyasını içerir (mirroring). RAID 1, yedekleme sağlar, ancak depolama alanını ikiye böler ve performansı artırmaz.

RAID 5: Bu seviyede, veri ve parite bilgisi diskler arasında dağıtılır. Parite bilgisi, her bir diskteki diğer veri bloklarından elde edilir. RAID 5, performans artışı ve veri yedekleme sağlar ve en az üç disk gerektirir.

RAID 6: RAID 5’in benzeridir, ancak RAID 6’da iki parite bloğu kullanılır. Bu, iki disk arızası durumunda bile veri kaybını önler.

RAID 10 (bazen RAID 1+0 olarak da adlandırılır), RAID 1 ve RAID 0’ın bir kombinasyonunu temsil eder. Bu yapıda, en az dört disk kullanılır ve veri aynalama (mirroring) ve veri parçalama (striping) özelliklerinin her ikisi de bir araya getirilir. RAID 10’un özellikleri şunlardır:

Veri Aynalama (Mirroring): RAID 1’deki gibi, veri aynalama kullanılır. Her veri bloğu, aynı veri bloğunun bir kopyası olarak bir başka diskte depolanır. Bu, veri güvenliği sağlar ve bir disk arızası durumunda veri kaybını önler.

  1. Veri Parçalama (Striping): RAID 0’daki gibi, veri parçalama kullanılır. Veri, RAID dizisi içindeki diskler arasında eşit şekilde bölünür. Bu, okuma ve yazma işlemlerini paralel olarak dağıtarak performansı artırır.
  2. Yüksek Performans: RAID 10, hem yüksek performans hem de yüksek veri güvenliği sağlar. Veri parçalama ve paralel okuma/yazma işlemleri sayesinde yüksek okuma/yazma hızları elde edilir.
  3. Yüksek Veri Güvenliği: RAID 1’deki gibi, RAID 10’da her veri bloğu bir kopyasıyla korunur. Bu, bir veya iki disk arızası durumunda bile veri kaybını önler.
  4. Minimum Disk Sayısı: RAID 10’un minimum disk gereksinimi dört adettir. Bu, RAID 1 ve RAID 0’nın birleşimi olduğu için minimum iki disklik bir RAID 1 grubu ve bu RAID 1 gruplarının RAID 0 olarak yapılandırılmasıyla elde edilir.

raid çeşitleri

En Yaygın RAID Çeşitleri Karşılaştırma

 1. RAID 0 (Striping):
  • Veriyi birden fazla disk arasında eşit şekilde bölerek depolar.
  • Performansı artırır, ancak veri yedekleme sağlamaz.
  • En az iki disk gerektirir.
  • Disk arızası durumunda tüm veri kaybedilir.
 2. RAID 1 (Mirroring):
  • Her veri bloğunu bir veya daha fazla diskte aynı kopya olarak depolar.
  • Veri güvenliği sağlar, ancak performans artışı sağlamaz.
  • En az iki disk gerektirir.
  • Disk arızası durumunda yedek kopya kullanılarak veri kaybı önlenir.
 3. RAID 5:
  • Veri ve parite bilgisini diskler arasında dağıtarak depolar.
  • Veri güvenliği sağlar ve performansı artırır.
  • En az üç disk gerektirir.
  • Disk arızası durumunda parite bilgisi kullanılarak veri kurtarılabilir.
 4. RAID 6:
  • RAID 5 gibi çalışır ancak iki parite bloğu kullanır.
  • İki disk arızası durumunda veri kaybını önler.
  • En az dört disk gerektirir.
 5. RAID 10 (1+0):
  • RAID 1 ve RAID 0’ın birleşimi olarak çalışır.
  • Veri aynalama ve parçalama sağlar.
  • Yüksek performans ve yüksek veri güvenliği sağlar.
  • En az dört disk gerektirir.

 

Diğer RAID Çeşitleri

 1. RAID 2:
  • Ham veri parçalarını diskler arasında dağıtarak depolar.
  • Hata düzeltme için Hamming kodu kullanır.
  • Pratikte kullanılmaz, çünkü yüksek maliyetlidir ve düşük performans sunar.
 2. RAID 3:
  • Veri striping ve bir parite diski kullanarak depolar.
  • Parite diski, diğer disklerdeki veri bloklarının paritesini hesaplar.
  • Genellikle kullanılmaz, çünkü parite diski performansı sınırlar.
 3. RAID 4:
  • Veri striping ve ayrı bir parite diski kullanarak depolar.
  • Parite diski, tüm disklerdeki veri bloklarının paritesini hesaplar.
  • RAID 5’in önceki bir versiyonudur, ancak performansı düşüktür.
 4. RAID 7:
  • Tüm disklerdeki veri bloklarının paritesini hesaplayarak depolar.
  • Gelişmiş hata düzeltme ve veri kurtarma yeteneklerine sahiptir.
  • Pahalı ve karmaşık bir sistemdir, genellikle kullanılmaz.

Bu RAID seviyeleri genellikle RAID 0, 1, 5, 6 ve 10 gibi daha yaygın olanlarla karşılaştırıldığında daha az yaygın veya eski teknolojilere dayanır. Bu nedenle, çoğu durumda, kullanımı ve uygulanması yaygın değildir.