1. show: Güvenlik duvarının yapılandırmasını veya durumunu görüntülemek için kullanılır. Örneğin, show interfaces komutu, tüm ağ arabirimlerinin durumunu listeler.
  2. set: Bir yapılandırma ayarını değiştirmek veya yapılandırmak için kullanılır. Örneğin, set interface ethernet1/1 name "WAN" komutu, “ethernet1/1” ağ arabirimini “WAN” olarak adlandırır.
  3. get: Belirli bir yapılandırma ayarını veya durumu almak için kullanılır. Örneğin, get system status komutu, sistem durumunu gösterir.
  4. edit: Bir yapılandırma bölümüne girip alt ayarları düzenlemek için kullanılır. Örneğin, edit firewall rule 1 komutu, “firewall rule 1” altında bulunan ayarları düzenlemek için geçiş yapar.
  5. add: Yeni bir yapılandırma öğesi eklemek için kullanılır. Örneğin, add firewall rule komutu, yeni bir güvenlik duvarı kuralı eklemek için kullanılır.
  6. delete: Bir yapılandırma öğesini silmek için kullanılır. Örneğin, delete firewall rule 1 komutu, “firewall rule 1” kuralını siler.
  7. commit: Yapılandırma değişikliklerini uygulamak için kullanılır. Yapılandırma değişikliklerinin geçerli hale gelmesi için commit komutunu kullanmanız gerekmektedir.