Swich üzerinden işlem yaparken komutlara uygun işlem yapmamız gereken modlar mevcuttur.

en : Enable mod

conft t : Config mod

Örneğin; Swich adını değiştirmek istiyorsak eğer config modta hostname boşluk swich için vermek istediğimiz isim yazılarak işlem yapılmalıdır.

ex : exit işlemi gerçelşeştiri.Bulunduğunuz modtan çıkış yapar.

hostname SW1 : config modta yazılır.SW1 yerine dilediğiniz ismi atayabilirsiniz.

setup : Setup menüsünü açar.

sh ip : Swich ip adresini görüntüleriz.

IP Atama ;

conf t

ip add 192.168.1.20 255.255.255.0

Link layer display protokol

show lldp config

show lldp info local_device -> Komut yazılan swiche ait mac adresi ip adresi gibi bilgileri gösterir.

show lldp info remote_device -> Swiche bağlı portlardaki cihaz bilgilerini gösterir.

show lldp info remote_device detail ->Swich’e bağlı cihazlara ait detaylı bilgileri gösterir.